Watkostdezorg.nl maakt prijsverschillen tussen ziekenhuistarieven transparant. Zo blijkt uit de verschillende passantentarieven van ziekenhuizen dat een behandeling in het ene ziekenhuis vele male voordeliger kan zijn in het ziekenhuis een paar kilometer verderop. Het is belangrijk voor verzekerden om inzicht te krijgen in deze verschillen, mede omdat steeds meer zorg uit eigen zak wordt betaald. Watkostdezorg.nl geeft inzicht in de prijsverschillen voor de 100 meest voorkomende behandelingen.

Het is op dit moment nagenoeg onmogelijk om als patiënt inzicht te krijgen in de kosten van ziekenhuiszorg. Dit terwijl het verplicht eigen risico dit jaar is gestegen tot 360 euro en steeds meer Nederlanders kiezen voor een verhoogd eigen risico. Ook bieden alle grote verzekeraars een selectieve polis aan, waarbij verzekerden bij minder zorgaanbieders terecht kunnen als ze de zorgkosten volledig vergoed willen krijgen. Verzekerden met een selectieve polis die toch een behandeling ondergaan bij een ziekenhuis waarmee de zorgverzekeraar geen contract heeft afgesloten, lopen het risico (een groot deel van) de behandeling zelf te moeten betalen.

Ziekenhuizen en verzekeraars geven de afgesproken prijzen voor behandelingen vanuit concurrentiebelang niet prijs, iets wat opmerkelijk is. In geen enkele andere branche zou dit mogelijk zijn: stel je voor dat je in de supermarkt je boodschappen afrekent en achteraf op je bankrekening pas kan zien hoeveel je eigenlijk betaald hebt. Laten we Ahold niet op ideeën brengen.

Minister Schippers stuurt er op aan dat patiënten een prominentere rol moeten gaan spelen in het terugdringen van de zorgkosten. Ik vind dit een goed streven, maar wordt het dan niet eens tijd om de kosten van de zorg transparant te maken? De facturen van behandelingen in het ziekenhuizen worden in veel gevallen direct doorgestuurd naar de zorgverzekeraars en zijn vaak pas maanden na behandeling inzichtelijk voor patiënten. Ook zijn tariefverschillen tussen ziekenhuizen en de verschillende zorgverzekeraars op dit moment niet transparant, terwijl hier grote verschillen in zijn zoals blijkt uit onderzoek van o.a. het NRC en Zorgkiezer. Voor dezelfde behandeling betaal je in het ziekenhuis aan de andere kant van de stad de helft van de prijs. Natuurlijk speelt het ingewikkelde en continu veranderende financieringssysteem rondom medisch specialistische zorg hierbij een rol, maar dit is geen excuus om geen transparantie te verschaffen.

Goed, minder praten meer doen. Samen met Pim Korschner, Thijs ter Haar en Max Sondag hebben we www.watkostdezorg.nlontwikkeld. Watkostdezorg.nl maakt de verschillen in zorgtarieven tussen ziekenhuizen transparant. Zo blijkt uit de passantentarieven van de verschillende ziekenhuizen dat een behandeling in het ene ziekenhuis vele male voordeliger kan zijn in het ziekenhuis een paar kilometer verderop. Het is belangrijk voor verzekerden om inzicht te krijgen in deze verschillen, mede omdat steeds meer zorg uit eigen zak wordt betaald. Watkostdezorg.nl geeft inzicht in de prijsverschillen voor de 100 meest voorkomende behandelingen.

www.watkostdezorg.nl